• B股导读
  • B股动态
  • B股市况
  • B股公司
  • B股知识

沪市B股 更多

名称 最新价
(USD)
涨跌幅 成交量 成交额
鄂资B股
900936
0.895 6.29% 45598手 398.8万
云赛B股
900901
0.567 4.42% 43370手 243.5万
伊泰B股
900948
2.000 4.22% 124098手 2456.4万
中毅达B
900906
0.189 3.28% 32171手 59.8万
海科B
900938
0.170 2.41% 14847手 24.8万
天雁B股
900946
0.167 1.83% 9552手 15.9万

深市B股 更多

名称 最新价
(HKD)
涨跌幅 成交量 成交额
张 裕B
200869
9.60 7.50% 26054手 2472.4万
瓦轴B
200706
2.17 4.83% 353手 7.4万
深华发B
200020
2.86 3.62% 4174手 118.4万
宁通信B
200468
2.24 3.23% 2212手 48.8万
深中华B
200017
1.88 2.17% 21400手 395.7万
虹美菱B
200521
3.31 1.85% 13126手 427.1万

沪市AB股比价 更多

B股 最新价
(USD)
A股 最新价
(RMB)
AB股比价
凤凰B股
900916
0.301 上海凤凰
600679
9.32 4.30
中毅达B
900906
0.189 中毅达
600610
5.84 4.29
东信B股
900941
0.345 东方通信
600776
10.01 4.03
天雁B股
900946
0.167 湖南天雁
600698
4.43 3.69
市北B股
900902
0.166 市北高新
600604
4.29 3.59
陆家B股
900932
0.397 陆家嘴
600663
9.11 3.19
说明:沪市B股以美元计价,1美元= 7.1064人民币。 每日更多汇率变动>>

深市AB股比价 更多

B股 最新价
(HKD)
A股 最新价
(RMB)
AB股比价
深中华B
200017
1.88 深中华A
000017
11.62 6.72
深华发B
200020
2.86 深华发A
000020
14.59 5.54
深深房B
200029
2.30 深深房A
000029
11.50 5.43
深南电B
200037
1.74 深南电A
000037
7.81 4.88
特 力B
200025
3.52 特 力A
000025
15.18 4.69
深赛格B
200058
1.68 深 赛 格
000058
6.58 4.26
说明:深市B股以港元计价,1港元= 0.9085人民币。 每日更多汇率变动>>