• B股导读
  • B股动态
  • B股市况
  • B股公司
  • B股知识

沪市B股 更多

名称 最新价
(USD)
涨跌幅 成交量 成交额
耀皮B股
900918
0.438 2.58% 30821手 133.5万
云赛B股
900901
0.540 1.12% 17682手 94.6万
宝信B
900926
3.186 0.63% 12568手 397.5万
机电B股
900925
1.075 0.56% 4086手 43.6万
大众B股
900903
0.257 0.39% 3187手 8.1万
氯碱B股
900908
0.678 0.30% 12825手 86.3万

深市B股 更多

名称 最新价
(HKD)
涨跌幅 成交量 成交额
建车B
200054
5.16 0.98% 1手 516
皇庭B
200056
1.37 0.74% 2717手 37.1万
深深房B
200029
3.02 0.67% 3208手 96.9万
张 裕B
200869
12.17 0.41% 2867手 346.1万
富奥B
200030
2.56 0.39% 380手 9.7万
杭汽轮B
200771
10.83 0.37% 1425手 153.4万

沪市AB股比价 更多

B股 最新价
(USD)
A股 最新价
(RMB)
AB股比价
中路B股
900915
0.808 中路股份
600818
29.36 5.34
中毅达B
900906
0.554 中毅达
600610
17.98 4.77
锦江B股
900934
2.077 锦江酒店
600754
57.05 4.04
东信B股
900941
0.420 东方通信
600776
10.03 3.51
凤凰B股
900916
0.388 上海凤凰
600679
8.83 3.35
天雁B股
900946
0.238 湖南天雁
600698
5.19 3.21
说明:沪市B股以美元计价,1美元= 6.8002人民币。 每日更多汇率变动>>

深市AB股比价 更多

B股 最新价
(HKD)
A股 最新价
(RMB)
AB股比价
特 力B
200025
4.22 特 力A
000025
19.84 5.47
深深房B
200029
3.02 深深房A
000029
12.36 4.76
深华发B
200020
2.73 深华发A
000020
10.17 4.34
深赛格B
200058
1.92 深 赛 格
000058
7.13 4.32
皇庭B
200056
1.37 皇庭国际
000056
4.98 4.23
长 安B
200625
3.98 长安汽车
000625
14.13 4.13
说明:深市B股以港元计价,1港元= 0.8593人民币。 每日更多汇率变动>>